úterý 13. září 2011

Pomůžete - zveřejnit rozpočty na Google Public Data?

Data veřejné správy by měla být přístupná tak, aby šla snadno analyzovat. Jedním ze vzorů, které máme, je http://data.gov.uk/ . Jednou z cest je využití www.google.com/publicdata . Zpřístupnění dat by vypadalo například takto (nezapomeňte si pustit video grafu). Pomůžete nám s tím?

Proč Google Public Data

Chceme zkusit prezentovat data o rozpočtech obcí v ČR přes www.google.com/publicdata , protože:
 • je to vcelku dobrý nástroj pro vizualizaci multidimenzionálních dat,
 • je to zadarmo,
 • může to být atraktivní pro novináře, na stejné místě přístupná data z OECD, Eurostatu a dalších atraktivních zdrojů,
 • mohou to použít i další iniciativy zaměřené na monitoring veřejných zakázek apod. v ČR i mimo.
 • zvyšuje to šanci, že nám dá Google pořádný rozpočet na inzerci přes www.google.com/grants .
Data a dokumentace

Data o rozpočtech obcí ČR jsou přístupná ke stažení na http://www.rozpocetobce.cz/zdroje-dat . Google Public Data by nám umožnila jít ještě o dva řády porobnosti rozpočtu níže tj. například by byl dostupný údaj na úrovni "Výdaje na základní školy" viz rozbalená kapitola "Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání" zde.

Vypadat by to mělo nějak takto, jen kategorie místo nápojů budou tzv. třídy příjmů a výdajů v rozpočtu obce (viz logický model, 8 tříd), místo států budou na výběr obce ČR.

Co je třeba udělat:
 • sadu CSV souborů s daty dimenzí a faktů,  
 • jedním XML souborem popisujícím, jak spolu soubory souvisí a 
 • copyright souborem 
 • viz příklad resp. dokumentace.
Předpokládáme, že se v databázi vytvoří sada databázových view, která vygenerují přímo obsahy jednotlivých CSV souborů. Předpokládáme anglické názvosloví view/csv souborů, tj.
 • PBCZ_YEAR - seznam let
 • PBCZ_MUNICIPALITY - seznam obcí
 • PBCZ_BUDGET_TYPE - základní členění příjmy, výdaje (kapitálové a provozní), přesuny, schodek/přebytek(financování)
 • PBCZ_BUDGET_CLASSES - hierarchie tříd a položek
 • PBCZ_BUDGET_GROUPS - hierarchie skupin a paragrafů
PB je zkratka "Public Budget". Popis dat pro uživatele by měla být dvojjazyčný - anglicky a česky. České názvosloví viz logický datový model výše. Anglické necháme na Vás.

Máte chuť? 

Ozvěte se nám na info@rozpocetverejne.cz nebo @rozpocetverejne.

Žádné komentáře:

Okomentovat