neděle 25. března 2012

Nemám čas sledovat své zastupitele. Musím pracovat. Opravdu?

Je fascinující, když i velmi inteligentních lidí říkají: "Nemám čas sledovat, co dělají moji zastupitelé. Musím pracovat, abych uživil rodinu, zaplatil daně, hypotéku, dovolenou, školné a podobně." Opravdu? Proč někdy nedokážeme použít tak jednoduchou věc, jako je trojčlenka?

čtvrtek 8. března 2012

Pomůžete - Zpracování rozpočtů městských částí Prahy atd.

Velké obce typu Praha reportují svůj rozpočet Ministerstvu financí ČR pouze jako celek. Pro obyvatele jednotlivých městských částí je samozřejmě zajímavé vidět přehledně i rozpočty městských částí. To je třeba ale udělat v daném okamžiku ručně.

Pomůžete? - Proč má Praha 5x větší příjmy než Brno, když je 3x větší?

Spojit čísla se souvisejícími fakty a vyčíst z toho realitu není jednoduché. Chce to cvik. Tohle je skvělá příležitost. Zadání je jednoduché. Napište co nejpřesnější odpověď na otázku položenou návštěvníky na www.rozpocetobce.cz v komentářích pod rozpočty obcí : "Proč má Praha 5x větší příjmy než Brno, když je 3x větší?"