úterý 10. dubna 2012

Pomůžete? - Rozdělení obcí do skupin porovnatelných obcí

Lidé jsou schopni daleko snadněji vstřebat jednoduchou informaci "Naše obec je na tom dobře/špatně resp. v v této oblasti jsme na tom dobře/špatně resp. jinak", než analyzovat data z rozpočtů jako taková. Buď na to nemají energii nebo je to pro ně nezvyklá úloha.

Řešením je porovnávat rozpočet každé obce s nějakým "průměrem srovnatelných obcí" (benchmark) a vypíchnout přehledně největší odlišnosti. K tomu ale potřebujeme rozdělit obce do skupin, kdy v rámci skupiny jsou obce z určitého úhlu pohledu "srovnatelné" (segmentace) a pro skupiny spočítat příslušné ukazatele - agregace rozpočtů a nějaké odvozené ukazatele (KPI).

Zatím jsme dospěli k následujícím charakteristikám obcí pro jejich rozdělení do skupin:

  • situace obce (bez ohledu na chování obce ve vztahu k rozpočtu): velikost obce (počet obyvatel případně navýšený o dojezd/výjezd do/z obce apod.), bohatost obce (cílem je nesrovnávat obci 5 Km od Prahy se stejně velkou obcí z Mostecka, lze brát kupní sila v regionu, objem příjmů z daní právnických osob na obyvatele atd), rozsah přenesené státní správy (týká se jen některých kapitol rozpočtu, ale může být výrazné, přitom například Havířov není ani okresním městem a je větší než Karlovy Vary, které jsou městem krajským),
  • chování obce (bez ohledu na situaci): zadluženost, likvidita, poměr investičních a provozních nákladů, podíl dotací na celkovém rozpočtu atd.

Je potřeba definovat:
  • vhodné charakteristiky obcí pro rozdělení obcí do skupin,
  • přesně hranice hodnot jednotlivých charakteristik obcí pro rozdělení obcí do skupin (, 
  • skupiny / segmenty obcí coby kombinace jednotlivých charakteristik obcí,
  • ukazatele popisující dobře  skupiny / segmenty obcí .
Následně pak lze takto získané podklady použít pro manažerský výstup hodnocení obce ve stylu:

  • Oproti benchmarku je obec celkově lepší/průměr/horší,
  • Oproti benchmarku se obec nejvíce liší v hospodaření v těchto a těchto oblastech.

Máte na něco takového chuť a kompetence? Přihlašte se nám.

Žádné komentáře:

Okomentovat