pondělí 18. února 2013

Detailní rozpočty obcí ČR k dispozici

Chcete analyzovat rozpočty obcí ČR? Potřebujete údaje v té největší míře detailu? Nyní máte možnost. Údaje jsou k dispozici v souborech CSV a na Google Fusion Tables.


Co je možné

Google Fusion Tables umožňují vybrat určitou část dat k analýze, vypočíst potřebné agregace a zobrazit výsledky na mapě. Například běžné a kapitálové výdaje obcí ČR za odpady v roce 2011 naleznete v tabulce zde. Mapy vytvořené nad touto tabulkou následují níže.

Obdobně lze prezentovat jakoukoliv jinou oblast rozpočtů obcí. Tipy k přípravě obdobných pohledů naleznete dále.

Pokud Vám nevyhovují Google Fusion Tables, pro zpracování dat v jiných nástrojích můžete použít data ve formátu CSV souborů. Data v obou formátech naleznete na www.rozpocetobce.cz/zdroje-dat .

Aktuálně jsou přístupné všechny pohyby v rozpočtech obcí ČR za období 2000-2011. Údaje 2012 budou k dispozici řádově v květnu 2013. Jde o více jak 1 mil. pohybů v rozpočtech za jeden rok.

Pozor! Jedná se o údaje z tzv. nekonsolidovaných rozpočtů, kde mezi výdaji a příjmy jsou zamíchány i přesuny v rámci rozpočtů. Proto údaje v těchto datech nemusí "sedět" s údaji zobrazovanými na www.rozpocetobce.cz .

Zpracování v Google Fusion Tables

Google Fusion Tables umožňují zveřejňovat tabulková data na internetu a zobrazovat je různými způsoby, jako seznam, graf či mapu. V našem případě jde o tabulky:

1. Výběr dat

Výběry z Detailních rozpočtů či Detailních rozpočtů s podrobnostmi o obcích lze udělat jednoduše pomocí funkce "Filter" - zde výběr dat z roku 2011, třídy 5 a 6 tj. Běžné Výdaje a Kapitálové Výdaje a nadparagraf 372 tj.  odpadové hospodářství.


Filtrování - Výdaje za odpady v roce 2011

2. Agregace dat

Pokud nechcete zobrazit jednotlivé pohyby rozpočtu za vybranou oblast rozpočtů, ale sumární čísla, stačí využít funkci "Aggregate". Například můžete říci, že agregace se bude dělat za kombinaci obec, okres, kraj a sčítat se bude pole "Hodnota". Pokud chcete k obci zobrazit ještě další údaje, přidáte je k parametrům agregace, zde např. počet obyvatel v obci a kód obce dle ČSÚ.

Agregace pro obce - Výdaje za odpady v roce 2011

3. Vytvoření tabulky s vyfiltrovanými agregovanými údaji

Pro další práci s vyfiltrovanými a agregovanými údaji je vhodné: 
  • data uložit do souboru příkazem File/Download resp. Soubor/Stáhnout
  • vytvořit novou tabulku pomocí Create / More/ Fusion Table (experimental) resp. Vytvořit / Další / Dynamická tabulka (experimentální) a při jejím vytváření do ní nahrát tento soubor.
Objem dat, s kterým se pak při zobrazování výstupů pracuje, je pak řádově menší viz příklad s odpady za rok 2011.

4. Výpočet hodnot na obyvatele

Při porovnávání obcí je kromě absolutní výše hodnoty zajímavý i přepočet hodnoty na obyvatele. Ten lze do tabulky přidat výpočtem pomocí Edit / Add Formula Column resp. Edituj / Přidej vzorec, kde vypočítaný výraz je 'Hodnota' / 'Počet obyvatel' (název pole je ve vzorci uzavřen do apostrofů).

5. Zobrazení na mapě

Pro zobrazení údajů na mapě je třeba:

  • připojit k tabulce s údaji o rozpočtech tabulku Seznam obcí ČR, které obsahují údaje o zeměpisné poloze LONGITUDE a LATITUDE pomocí File / Merge resp. Soubor / Spojit.
  • přidat nový pohled na tabulku typu mapa klepnutím na záložku "+" v záložkách tabulky a volbou typu pohledu "Map"/"Mapa"

Vytvoření mapy nad nahranými agregovanými daty


Ve vlastnostech mapy (menu u názvu mapy, volba Change Map Style ) je pak třeba nastavit:
  • zobrazovanou hodnotu, 
  • pásma hodnot a 
  • tvary a barvy ikon pro jednotlivá pásma hodnot. 
Volba "Change Map Style" pro nastavení parametrů mapy

Konkrétní příklady takto vytvořených map naleznete v příkladu s odpady za rok 2011 .

Výzva k akci

Najdete v datech něco zajímavého? Co může vést k efektivnějšímu využití obecních financí? Podělte se s námi na info@rozpocetverejne.cz , www.twitter.com/rozpocetverejne či www.facebook.com/rozpocetverejneČísla sama o sobě zmohou málo, konkrétní příběhy daleko více! A my (všichni) potřebujeme věci měnit.

Na co se můžete těšit

Připravujeme "stránky čísel" přímo na službě www.rozpocetobce.cz , kde půjde vybrat libovolnou oblast  rozpočtu a zobrazit údaje o ní napříč všemi obcemi ČR. Také chceme vyzkoušet zveřejnění rozpočtu na Google Public Data, kde jsou možnosti analýz dat ještě bohatší.

Přejeme Vám příjemná a užitečná dobrodružství.
Váš Tým
www.rozpocetobce.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat