pátek 30. května 2014

středa 16. dubna 2014

CHCETE TO? - Plány a aktuální plnění rozpočtů obcí na www.rozpocetobce.cz

Na www.rozpocetobce.cz zatím zveřejňujeme rozpočty obcí zpětně za předchozí rok. Tak, jak je uvolňuje centrálně MF ČR. Nemalý počet starostů či ekonomů se nás ptalo, zda bychom mohli zveřejňovat i plán na příští rok či aktuální stav rozpočtu a také rozpočty městských částí.

CHCETE TO? - Analýza rozpočtů obcí a hledání cest k jejich lepšímu hospodaření

Transparentnost veřejné správy NESTAČÍ! Musí mít jasné přínosy. A to ne jen ty negativně vymezené = (asi) se méně krade. V případe www.rozpocetobce.cz tím pozitivním je hledání cest k lepšímu hospodaření obcí. Pokud máte chuť, zkusme to společně, podrobnosti níže.

Pozn: Spíše než pro jednotlivé obce to má asi smysl pro více obcí v nějakém regionu. Dá tak hlavy dohromady více lidí a rozloží se náklady...

středa 19. března 2014

Chceme přejít na veřejné účetnictví obce. Co proto udělat?

Tento dotaz nám přišel od jednoho starosty. Co jsme odpověděli?

Užitečné podklady pro tvorbu strategií obcí a místních akčních skupin

Obce a jejich seskupení (tzv. místní akční skupiny - MAS) nyní vytváření strategie svého rozvoje. Užitečnost výsledného dokumentu "strategie" je z principu omezená. Tvorba strategie je ale výborná příležitost, jak se vymanit z každodenního provozu a v klidu se zamyslet nad dlouhodobějšími "cíli" tj. proč a co vlastně děláme a máme dělat. K využití této příležitosti bychom rádi přispěli  i my s www.rozpocetobce.cz .

středa 5. března 2014

POMŮŽETE? Hledáme ty správné otázky k lepšímu hospodaření obcí!

Na www.rozpocetobce.cz chceme nabízet odpovědi na ty správné otázky. Otázky vedoucí k lepšímu hospodaření obcí. Takové otázky jsou v hlavách různých lidí. Nejsou ale dobře sdíleny. Chceme tedy takové otázky schraňovat. A poskytovat na ně odpovědi. Pro všechny obce v ČR. Pomůžete nám?