středa 19. března 2014

Chceme přejít na veřejné účetnictví obce. Co proto udělat?

Tento dotaz nám přišel od jednoho starosty. Co jsme odpověděli?

"Účetnictví" jde brát jako několik oblastí:
  1. rozpočet = výsledovka tj. příjmy vs. výdaje,
  2. majetek, zadluženost, likvidita, aktiva, pasiva atd. = rozvaha a SIMU ukazatele,
  3. členění dle "zakázek" - "ZŠ Úzká" a "ZŠ Široká",
  4. jednotlivé doklady.
K tomu za www.rozpocetobce.cz  následující .

1. Rozpočet - příjmy a výdaje

a) Začít je jednoduché , stačí na webových stránkách své obce umístit odkaz na stránku své obce typu http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/554782-praha a informaci o tom šířit dále mezi občany, třeba přes obecní noviny. Data jsou oficiální od MF ČR, není co řešit.

b) Aktuálně připravujeme placenou verzi služby, jejíž součástí bude:
  1. uveřejňování plánu rozpočtu obce a průběžného plnění,
  2. podklady pro komunikaci toho, že máte rozpočet "veřejný/transparentní" = bannery "na míru" na obecní web, zveřejnění informace o spolupráci apod.,
  3. případně další věci, které se obcím budou hodit.
2. Majetek, zadluženost, likvidita, aktiva, pasiva atd.

Plánujeme něco z toho včetně "lidského" vysvětlení začlenit do stránek obce na www.rozpocetobce.cz , vytrvejte. Čím víc obcí nám bude přispívat, tím rychleji to tam uděláme :-). Údaje samotné zveřejňuje i Státní pokladna, ale bez normálnímu člověku srozumitelného vysvětlení "Co to vlastně je" je užitečnost údajů omezená. Navíc třeba téma objektivní určení hodnoty majetku obce je téma samo o sobě.

3. Členění dle "zakázek" - škola v Revoluční ul. / škola v Krásné ul.

Z ne dobře pochopitelného důvodu obce vykazují rozpočty členěné pouze dle účelu (na školství) a typu výdaje (za energie), nikoliv také dle "zakázky", aby šlo třeba říci "Toto se týká ZŠ Úzká" a "Toto se týká ZŠ Široká".

Dlouhodobě je třeba tlačit na to, aby výkaz "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad" obsahoval kromě "položek" a "paragrafů" i onu zakázku. To ovšem vyžaduje akci od státu resp. MF ČR a to bude stát hodně peněz a energie. Je tedy třeba nejprve pracovat s tím, co máme a zvyšovat poptávku po cílovém řešení.

4. Jednotlivé doklady

Nemluvme o zveřejňování smluv na veřejné zakázky, to je jiná "hra". Mluvme skutečně o zveřejňování "jednotlivých nákladů na tužky". Upřímně řečeno, myslíme si, že je to nesmysl resp. náklady s tím spojené jsou tak veliké, že zdaleka nevyváží aktuální přínosy.

Zkusme nejprve skutečně využívat to, co je, např. rozpočty všech obcí ČR na www.rozpocetobce.cz k tomu, k čemu to má sloužit tj. k: 
  • aktivnímu sledování a ovlivňování toho, co se s penězi obcí děje občany a 
  • efektivnějšímu hospodaření obcí zprostředkované zastupiteli.

Žádné komentáře:

Okomentovat