středa 16. dubna 2014

CHCETE TO? - Plány a aktuální plnění rozpočtů obcí na www.rozpocetobce.cz

Na www.rozpocetobce.cz zatím zveřejňujeme rozpočty obcí zpětně za předchozí rok. Tak, jak je uvolňuje centrálně MF ČR. Nemalý počet starostů či ekonomů se nás ptalo, zda bychom mohli zveřejňovat i plán na příští rok či aktuální stav rozpočtu a také rozpočty městských částí.

CHCETE TO? - Analýza rozpočtů obcí a hledání cest k jejich lepšímu hospodaření

Transparentnost veřejné správy NESTAČÍ! Musí mít jasné přínosy. A to ne jen ty negativně vymezené = (asi) se méně krade. V případe www.rozpocetobce.cz tím pozitivním je hledání cest k lepšímu hospodaření obcí. Pokud máte chuť, zkusme to společně, podrobnosti níže.

Pozn: Spíše než pro jednotlivé obce to má asi smysl pro více obcí v nějakém regionu. Dá tak hlavy dohromady více lidí a rozloží se náklady...